• Соопштение до медиуми по повод Текстилијада 7, 2023

    Почитувани претставници/чки на медиумите, Гласен Текстилец од Штип по седми пат ја организира Текстилијада 7, во периодот од 5 до 7 октомври 2023 година во Штип. Примарната цел на меѓународниот настан е да иницира дискусии на локално и национално ниво, користејќи култура, уметност и дебати за воспоставување партнерства и отпочнување социјален дијалог за решавање на…

  • Општински литературен награден конкурс

    Предмет: Доставување на Општински литературен награден конкурс По повод: Текстилијада 7 Гласен Текстилец во соработка со НУ-У Библиотека „Гоце Делчев” – Штип распишуваат: ЛИТЕРАТУРЕН НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА ПЕСНА И КРАТОК РАСКАЗ НА ТЕМА: „ШТО Е ПРАВДАТА?“ Право на учество на Конкурсот, со свои творби, имаат ученици од основните и средните училишта во Штип. Литературните творби…

  • Интервју со Суад Мисини, активист за човекови права и политички аналитичар

    Воведувањето на ова ад-хок решение содржи два носечки проблеми кои ја делегитимираат државата како правна. Едниот проблем е дека ваквите решенија се противуставни и тука нема дебата, бидејки уставните начела се јасни и пост-фестум решенија не се дозволени. Вториот проблем е создавањето правна и економска несигурност. Правна несигурност се создавава со праксата на донесување решенија…

The events are supported by the Olof Palme International Center, The Kvinna till Kvinna Foundation, Sweden, Friedrich-Ebert-Stiftung Skopje Office and Municipality of Shtip. The content of this event is the sole responsibility of Glasen Tekstilec – Shtip and does not reflect the views of the Olof Palme International Center, The Kvinna till Kvinna Foundation, Sweden, Friedrich-Ebert-Stiftung Skopje Office and Municipality of Shtip.

Тechnical support email address: blagojche.dishoski@glasentekstilec.mk

Single European emergency number works in North Macedonia: 112

Glasen Tekstilec contacts: glasentekstilec@gmail.com & 00 389 75 316 109 / 00 389 75 316 108 / 00 389 75 316 107