Програма 2023

„Текстилијада 7“, е годишен настан, кој ќе се одржи седма година по ред. Нејзината примарна цел е да иницира дискусии на локално и национално ниво, користејќи култура, уметност и дебати за воспоставување партнерства и отпочнување социјален дијалог за решавање на итни прашања кои имаат влијание врз сите, особено  врз работниците и младите поединци.

Настаните, кои опфаќаат и социјални и уметнички аспекти, се дизајнирани да ги мотивираат младите луѓе и работниците активно да се вклучат во процесите на донесување одлуки кои ги засегаат обичните граѓани. Наша цел е да ја подигнеме свеста за важноста на застапувањето за правата на работниците и да ги охрабриме учесниците да се движат надвор од нивните комфорни зони, прифаќајќи ја општествената одговорност. Дозволете ни да соработуваме за суштински промени кои водат до посветла иднина и достојни услови за живот.

Во минатото, работниците беа во центарот на културните настани, обликувајќи ја културата на нивните работни места. За жал, тие сега се маргинализирани, културно и социјално исклучени.

Темата на „Текстилијада 2023“ е „Текстилна правда – размислување за минатото, замислувајќи ја иднината“. Оваа година, Текстилијада 7 се обидува да ја нагласи неопходноста од постигнување правда за работниците и истовремено инспирира свежи идеи да не водат напред, извлекувајќи вредни лекции од грешките од минатото.

Да се гордееме со наследството на Штип како текстилен град и да користиме позитивни примери за да го насочиме нашиот фокус кон иднината. Нашата цел не е само да ги модернизираме сите аспекти на текстилната индустрија, туку и да се вклучиме во социјален дијалог чија цел е да се обезбеди подобра иднина и да се подигнат работничките права.

Ерозијата на довербата во судскиот систем претставува сериозен проблем и загрижувачко е владеењето на правото.  Воспоставувањето транспарентен и одговорен судски систем е од клучно значење за почитување на правата на работниците и обезбедување фер пристап до правда.

Од друга страна, пак, охрабрувачки е тоа што глобалните модни конгломерати сè повеќе ја признаваат својата одговорност во застапувањето на работничките права и работат на подобрување на квалитетот на живот на работниците во нивниот синџир на производство.

Сепак, сите овие напори ќе бидат залудни ако не успееме да го цениме и почитуваме наследството на нашиот текстилен град. Иднината на Штип, заедно со неговата текстилна индустрија, зависи од модернизиран пристап во сите аспекти, почнувајќи од ребрендирање на самиот град. Успехот ќе зависи и од ангажманот на сите чинители во конструктивен социјален дијалог доколку сакаме да го зачуваме нашиот идентитет како текстилен град.

Со учење од позитивни примери и соработка со пријатели кои се подготвени да споделат решенија кои ги доведоа од неуспех до успех, можеме да зацртаме просперитетен пат напред. Нашата крајна цел, фасилитирана преку Културно-уметничкиот центар Текстил – Штип, е да поттикнеме активно граѓанско учество. Наша цел е да ги доведеме во прв план дискусиите и на локално и на регионално ниво, поттикнувајќи партнерства и иницирајќи социјален дијалог за најгорливите прашања во нашето општество, се со сеопфатна цел да обезбедиме достоинствен живот на нашите граѓани.