Општински литературен награден конкурс

Предмет: Доставување на Општински литературен награден конкурс

По повод: Текстилијада 7

Гласен Текстилец во соработка со НУ-У Библиотека „Гоце Делчев” – Штип распишуваат:

ЛИТЕРАТУРЕН НАГРАДЕН КОНКУРС

ЗА ПЕСНА И КРАТОК РАСКАЗ НА ТЕМА:

„ШТО Е ПРАВДАТА?“

Право на учество на Конкурсот, со свои творби, имаат ученици од основните и средните училишта во Штип.

Литературните творби се доставуваат на следната електронска адреса: konkurs2023@glasentekstilec.mk со назнака: За награден конкурс.

Ззаедно со творбата, се доставуваат: име и презиме (на авторот), со неговата адреса, училиште и телефонски број;

За сите учесници темата е: „Правда за работниците“.

Се предвидува да бидат доделени по 3 (три) награди, во две конкуренции:

  • за ученици од 6-9 одделение (I, II, III награда);
  •  за средношколци (I, II, III награда).

Конкурсот трае од 11.09.2023 до 29.09.2023 година.

Резултатите ќе бидат објавени и наградите доделени во просториите на НУ-У Библиотека „Гоце Делчев” во Штип на ден 06.10.2023 (петок) во 16:00 часот.  

Во Штип08.09.2023 год. од Конкурсната комисија.

Напомени:

  • Конкурсот важи само за Општина Штип, останатите пристигнати творби нема да бидат разгледувани оваа година.
  • Учесниците на општинскиот литературен конкурс можат да поднесат само по една творба.

Дополнителни информации можете да добиете:

Проектот е финансиски поддржан од Меѓународниот центар Олоф Палме и Шведска. Содржината на оваа објава е единствена одговорност на Гласен Текстилец – Штип и не ги одразува ставовите на  Олоф Палме центарот и Шведска.


Tags: