Category: Весник Текстилец 2023

  • Интервју со Суад Мисини, активист за човекови права и политички аналитичар

    Интервју со Суад Мисини, активист за човекови права и политички аналитичар

    Воведувањето на ова ад-хок решение содржи два носечки проблеми кои ја делегитимираат државата како правна. Едниот проблем е дека ваквите решенија се противуставни и тука нема дебата, бидејки уставните начела се јасни и пост-фестум решенија не се дозволени. Вториот проблем е создавањето правна и економска несигурност. Правна несигурност се создавава со праксата на донесување решенија…