Category: Литературен конкурс

  • Општински литературен награден конкурс

    Општински литературен награден конкурс

    Предмет: Доставување на Општински литературен награден конкурс По повод: Текстилијада 7 Гласен Текстилец во соработка со НУ-У Библиотека „Гоце Делчев” – Штип распишуваат: ЛИТЕРАТУРЕН НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА ПЕСНА И КРАТОК РАСКАЗ НА ТЕМА: „ШТО Е ПРАВДАТА?“ Право на учество на Конкурсот, со свои творби, имаат ученици од основните и средните училишта во Штип. Литературните творби…